Hjem > Namibiaforeningen > Hva gjør vi > Nyheter >  Forsøk med borgerlønn
Namibia

Forsøk med borgerlønn

I Otjivero, 100 km øst for Windhoek, har det siden 2008 blitt gjennomført et prosjekt som utbetaler såkalt borgerlønn til innbyggerne (BIG - basic income grant). Borgerlønn er en utbetaling uten andre krav eller kriterier enn at man er innbygger i et land eller bor innenfor et bestemt område. BIG utbetales uavhengig av størrelsen på egen inntekt.

21.08.2009
Vidar Wie Østlie

Prosjektet drives av tyske misjonærer knyttet til den lutherske kirken, og i samarbeid med blant annet biskop Kameeta som har vært en viktig døråpner overfor lokalsamfunnet.


Rent konkret utbetales det NAD 100 pr måned for hvert medlem av en husstand. En familie bestående av 8 medlemmer får altså NAD 800 utbetalt pr måned. I tillegg til å være et effektivt virkemiddel for å fjerne de mest akutte utslag av fattigdom har det også vist seg positive bieffekter i form entreprenørskap og oppstart av nye virksomheter. Både fordi den som starter faktisk får tilgang til startkapital, men også fordi en generell utbetaling også øker betalingsevnen i lokalsamfunnet. Tiltaket har blitt møtt med skepsis fra kommersielle farmere lokalt. Skepsisen kan ha ulike grunner. Samtidig er det sannsynlig at utbetalingen til en viss grad kan påvirke lønnen som folk er villige til å jobbe for. Sånn sett kan BIG også bidra til å heve den faktiske minstelønnen i området.

 

Les mer her: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,642310,00.html

 

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Namibiaforeningen, Postboks 369, 2403 Elverum
Telefon: +47 62 41 36 22, Fax: +47 62 41 30 42 e-post: post@namibiaforeningen.no
Innsamlingskontrollen  Norad
Web levert av CustomPublish AS